נוהל גילוי מרצון - הזדמנות נוספת (ואולי אחרונה)
רשות המסים פרסמה "נוהל גילוי מרצון" חדש. תוקף הנוהל החדש הינו עד לסוף שנת 2019 (כאשר המסלול האנונימי יחול עד 31 בדצמבר 2018, בלבד).
נוהל גילוי מרצון - הזדמנות נוספת (ואולי אחרונה)
24/12/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200