החלטת רשות מקרקעי ישראל מספר 1470 - טיפול בהיבטי המיסוי
בחוזר מובא הטיפול הרצוי בהיבטי המיסוי הנובעים מהחלטת רשות מקרקעי ישראל מספר 1470: "הפסקת חכירה בקרקע חקלאית שיעודה שונה למטרת מגורים או תעסוקה".
החלטת רשות מקרקעי ישראל מספר 1470 - טיפול בהיבטי המיסוי
6/12/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200