הזדמנויות פיתוח פרויקטים סולאריים לשנת 2018
לאחרונה פרסמה רשות החשמל מסמך מדיניות המגדיר את האופק הסולארי לתקופה שעד לשנת 2020. בחוזר פירוט לגבי ההסדרות המתוכננות וכן מידע על "יצור עצמי - מונה נטו" על הפוטנציאל הכלכלי הניכר בהקמת מערכות חדשות או הרחבת כושר יצור עצמי במערכות קיימות.
הזדמנויות פיתוח פרויקטים סולאריים לשנת 2018
30/11/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200