ביטוח לאומי - עדכון לגבי הדיווחים בקיבוץ מתחדש
בימים אלו אנו לקראת סיום דיווחי ביטוח לאומי של חודש אוקטובר - החודש הרביעי לדיווח במתכונת החדשה. לסיכום תקופה זו ניתן לומר, שהדיווח באמצעות תוכנת "שירה" עובר בהצלחה. עם זאת, אנו צופים להערות ותיקונים מהמוסד לביטוח לאומי, לאחר שייקלטו את גב הטופס.
ביטוח לאומי - עדכון לגבי הדיווחים בקיבוץ מתחדש
26/11/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200