ועדים מקומיים - עדכון לגיליונות התקציב והדוח הכספי
משרד הפנים הוציא לאחרונה עדכונים לגיליונות התקציב והדוח הכספי של הוועדים מקומיים.
לגיליונות התקציב מצורפים דברי הסבר, דגשים מקצועיים והנחיות. בחוזר מספר דגשים מתוכם.
ועדים מקומיים - עדכון לגיליונות התקציב והדוח הכספי
2/10/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200