הוארך תוקף הטבות המס ליישוביי גבול הצפון
פורסמו תקנות המאריכות את תוקף הוראת השעה המעניקה הטבות מס ליישובים הצמודים לגבול הצפון והמיטיבות את תנאיה.
הוארך תוקף הטבות המס ליישוביי גבול הצפון
13/9/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200