אגודות שיתופיות - התראה לפני הטלת קנסות בגין אי הגשת דוחות כספיים במועד
רשם האגודות השיתופיות עומד להוציא בתקופה הקרובה התראות לפני הטלת קנס מנהלי לאגודות, אשר לא הגישו דוחות כספיים בגין השנים שעד שנת 2015 (כולל).
אגודות שיתופיות - התראה לפני הטלת קנסות בגין אי הגשת דוחות כספיים במועד
4/9/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200