ביטוח לאומי - עדכונים בדבר תיקון מקדמות לשנים 2009-2012 ולשנים 2013-2015
בימים אלו הוציא המוסד לביטוח לאומי הודעות על תיקון מקדמות לשנים 2009 - 2012 (הפרשי שומה). במקביל, החל המוסד לביטוח לאומי בבדיקת הנתונים לצורך תיקון המקדמות לשנים 2013 -2015. בחוזר פירוט העדכונים.
ביטוח לאומי - עדכונים בדבר תיקון מקדמות לשנים 2009-2012 ולשנים 2013-2015
7/8/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200