החלטת רמ"י מספר 4152 - כללים ליישום החלטה מספר 1472
אושרה החלטת הנהלת רשות מקרקעי ישראל מספר 4152: "יישום החלטת מועצה מספר 1472 - שימוש משולב ושימוש חברתי במחנה הקיבוץ", הקובעת כללים ליישום החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1472, מיום 15 ביוני 2016: "שימוש משולב ושימוש חברתי במחנה הקיבוץ".
החלטת רמ"י מספר 4152 - כללים ליישום החלטה מספר 1472
3/8/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200