הזדמנויות השקעה בפרויקטים סולאריים - יולי 2017
על פי החלטות ממשלת ישראל, היעד לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת עד סוף שנת 2020, עומד על שיעור של 10% מצריכת החשמל במשק ושיעור של 17% עד שנת 2030. נכון להיום, על פי פרסומי רשות החשמל, עומד ייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת על שיעור של כ-3% בלבד מהצריכה.
אנו סבורים, שהפרויקטים הסולאריים על גבי שטחים פתוחים, הינם כלכליים, ומספקים תשואה לדונם טובה משמעותית מרוב ענפי החקלאות וברמת סיכון נמוכה משמעותית.
הזדמנויות השקעה בפרויקטים סולאריים - יולי 2017
5/7/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200