ביטוח לאומי - שומות לשנים 2009-2012 - עדכון חשוב
לאחרונה הודיע המוסד לביטוח לאומי על סיום הטיפול בהפרשי השומה לשנים 2009-2012. צפוי, כי בימים הקרובים יישלחו לכל קיבוץ את תוצאות החישוב שלו, לגבי כל שנה בנפרד, כאשר תוצאות החישוב ירשמו לחובת/זכות חשבון הקיבוץ בביטוח הלאומי.
ביטוח לאומי - שומות לשנים 2009-2012 - עדכון חשוב
3/7/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200