החלטה 1513 - ביטול עסקאות ומתן ארכות
החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1513 "ביטול עסקאות ומתן ארכות", המבטלת את החלטה מספר 1481, חלה על הסכמים בהם היזם לא עמד במועדי השלמת הבנייה או באם היזם ביקש לבטל את ההסכם ולהחזיר את המקרקעין והנהלת רשות מקרקעי ישראל נתנה הסכמתה לכך. בחוזר עיקרי ההחלטה.
החלטה 1513 - ביטול עסקאות ומתן ארכות
26/6/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200