הוראות חדשות של רשות החדשנות (לשעבר המדען הראשי) בעניין שיעור התמלוגים
רשות החדשנות (לשעבר המדען הראשי) פרסמה הוראות חדשות, החלות על חברות, שהוענקו להן מענקים על ידי הרשות. התקנות החדשות יחליפו את התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה. ההוראות ייכנסו לתוקף ביום 1 ביולי 2017.
הוראות חדשות של רשות החדשנות (לשעבר המדען הראשי) בעניין שיעור התמלוגים
21/6/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200