החלטה 1514 - הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת אגודה חקלאית
החלטת רשות מקרקעי ישראל מספר 1514: "הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת אגודה חקלאית", קובעת נהלים להסדרת מעמדם של שטחי ומבני ציבור ביישובים ומאבחנת בין שטחי ציבור בעלי "אופי פרטי" לשטחי ציבור "קלאסיים".
החלטה 1514 - הקצאת שטחי ציבור בנויים ופנויים בתחום משבצת אגודה חקלאית
19/6/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200