מיסוי בינלאומי - הודעה על בחירה ב"שנת הסתגלות"
טופס 1130 של רשות המסים המעודכן נועד לאפשר לתושב חוזר ותיק ולעולה חדש אפשרות לבחור ב"שנת הסתגלות", על מנת שלא להיחשב כתושב ישראל לצרכי מס בשנה הראשונה למגוריו בישראל.
מיסוי בינלאומי - הודעה על בחירה ב"שנת הסתגלות"
7/6/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200