מיסוי בינלאומי - יישום הסכם ה-FATCA
בחוזר עדכון אודות חוזר מס הכנסה 3/2017 העוסק בהבהרות בדבר אופן יישום הסכם ה-FATCA. החוזר נוגע למוסדות פיננסיים בישראל, ליחידים וישויות משפטיות להם חשבונות פיננסיים בישראל.
מיסוי בינלאומי - יישום הסכם ה-FATCA
7/6/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200