הגדלת נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 6
אושרה הוראת שעה המגדילה את נקודות הזיכוי במס הניתנות להורים לילדים שטרם מלאו להם 6 שנים בשנת המס, בחישוב המס על הכנסותיהם בשנים 2017 ו-2018. הוראת השעה תחול בתקופה שבין ה-1 בינואר 2017 ל-31 בדצמבר 2018.
הגדלת נקודות זיכוי להורים לילדים עד גיל 6
24/5/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200