מיסוי הכנסת עבודה בחו"ל לתושב חוזר
בחוזר עדכון בדבר החלטת מיסוי העוסקת במיסוי הכנסת עבודה של יחיד, שהופקה מחוץ לישראל, בהיותו תושב חוץ, ושהתקבלה לאחר חזרתו למעמד תושב ישראל. להחלטה השלכות הן במיסוי תושב חוזר והן בתהליך ניתוק התושבות וחידושה.
מיסוי הכנסת עבודה בחו"ל לתושב חוזר
17/5/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200