אמנת המס החדשה בין ישראל לקנדה
לישראל אמנת מס עם קנדה משנת 1975. בסוף שנת 2016 נחתמה בין ישראל לקנדה אמנה בדבר כפל מס. האמנה נכנסה לתוקפה ב-1 בינואר 2017. השינויים העיקריים באמנה החדשה נסובים אודות הפחתת שיעור ניכוי המס שכל מדינה יכולה להטיל על תושב המדינה השנייה.
אמנת המס החדשה בין ישראל לקנדה
8/5/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200