הארכת המועד להגשת תגובות לקביעת חובת מינוי ועדת ביקורת באגודות שיתופיות ליום ה-7 במאי 2017
רשם האגודות השיתופיות האריך את מועד הגשת התגובות לקול הקורא, בנושא קביעת חובת מינוי ועדת ביקורת באגודות שיתופיות - מיום 6 באפריל 2017, ליום ה-7 במאי 2017.
הארכת המועד להגשת תגובות לקביעת חובת מינוי ועדת ביקורת באגודות שיתופיות ליום ה-7 במאי 2017
25/4/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200