החבות במע"מ בשל מכירת פרי צבר אשר נוקה מקוציו ומשווק באריזת פלסטיק
בחוזר עדכון בדבר עמדת רשות המיסוי הקובעת שמכירה של פרי צבר, אשר נוקה מקוציו ומשווק באריזת פלסטיק, חייבת במס ערך מוסף בשיעור אפס.
החבות במע"מ בשל מכירת פרי צבר אשר נוקה מקוציו ומשווק באריזת פלסטיק
19/4/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200