חוק ההסדרים במשק המדינה - "התכנית הכלכלית לשנים 2017-2018", בנושא מיסוי וביטוח לאומי בקיבוצים - דגשים להתנהלות מומלצת
לאחרונה אושר חוק ההסדרים לשנים 2017 ו-2018, אשר במסגרתו נכללה רפורמה מקיפה במיסוי ובביטוח הלאומי בקיבוץ המתחדש. במסגרת תיקון החקיקה קיבל הקיבוץ המתחדש הכרה כצורת חיים שיתופית ייחודית למדינת ישראל, המבוססת על התיישבות, קואופרציה, חקלאות וערכים סוציאליסטיים ובראשם שותפות ושיתוף כלכלי ורעיוני.
בחוזר דגשים להתנהלות כלכלית נכונה, מההיבט המיסוי, בקיבוץ המתחדש.
חוק ההסדרים במשק המדינה - "התכנית הכלכלית לשנים 2017-2018", בנושא מיסוי וביטוח לאומי בקיבוצים - דגשים להתנהלות מומלצת
6/4/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200