הקיבוץ המתחדש - דיווח לביטוח לאומי - הנחיות המוסד לביטוח לאומי
בימים אלו פרסם המוסד לביטוח לאומי הנחיות דיווח לטופס מרכז לחברי הקיבוץ המתחדש וכן הנחיות דיווח לטופס מרכז ל"אוכלוסייה אחרת בקיבוץ". עם זאת, טרם פורסמו הנחיות לגבי קובץ מפורט (גב הטופס) וטרם נתקבלו תשובות לשאלות דיווח אחרות.
אנו עושים מאמצים כדי לקבל הנחיות ברורות במהרה וזאת על מנת שנוכל להדריך ולהטמיע את השינויים בצורה המיטבית ללקוחותינו.
בחוזר עיקרי ההנחיות שפורסמו.
הקיבוץ המתחדש - דיווח לביטוח לאומי - הנחיות המוסד לביטוח לאומי
2/4/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200