נקודות זיכוי לעובדים זרים - עדכון אחרון
בשבוע שעבר (7/3/17) התקיים הדיון האחרון והמסכם בעתירתנו בדבר נקודות הזיכוי לעובדים זרים. בית המשפט העליון, אישר את התקנה הקובעת, כי עובד זר חוקי, שאינו בתחום הסיעוד, יהיה זכאי לחצי נקודת זיכוי בשנת 2017 ולנקודת זיכוי החל משנת 2018 וזאת בנוסף לחצי נקודת זיכוי לנשים, שהמדינה הבהירה כי ממשיכה לחול.
נקודות זיכוי לעובדים זרים - עדכון אחרון
13/3/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200