הטבה למקבלי קצבאות זקנה ושאירים
במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2017-18 - נקבעה הגדלת תוספת ותק למקבלי קצבאות זקנה ושאירים. החל מינואר 2017, הוגדל סכום הקצבה למקבלי תוספת ותק הנמוכה מ-50%.
הטבה למקבלי קצבאות זקנה ושאירים
9/3/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200