חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
בחוזר עדכון אודות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים אשר מטרתו הינה להסדיר את ענף נותני שירותי המטבע וענף האשראי החוץ מוסדי. החוק ייכנס לתוקף בחודש יוני 2017 - לגבי נותני שירותי אשראי ולגבי נותני שירות בנכס פיננסי - בחודש יוני 2018.
חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים
12/2/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200