ניהול יצור עצמי של חשמל מול צריכת חשמל בשטחי חלוקת חשמל בקיבוץ
מגוון האפשרויות האנרגטיות יוצר הזדמנויות לניהול יעיל וכלכלי של ייצור חשמל למול צריכתו בשטחי חלוקת חשמל בקיבוצים, אולם מאידך יוצר גם איומים הנגזרים מתכנון שגוי של פרויקטים בהיבט ההנדסי והכלכלי וכן איום הנגזר מהוראות הרגולציה. פרטים בחוזר.
ניהול יצור עצמי של חשמל מול צריכת חשמל בשטחי חלוקת חשמל בקיבוץ
2/2/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200