חברה פרטית - חובת דיווח שנתי ותשלום אגרה לשנת 2017
על פי הוראות חוק החברות, תשנ"ט-1999 ותקנותיו - כל חברה פרטית חייבת בהגשת דוח שנתי לרשם החברות, וכן היא חייבת בתשלום אגרה שנתית. חברה אשר לא מילאה אחת או יותר מחובות אלו - צפויה להיות מוכרזת כחברה מפרת חוק.
חברה פרטית - חובת דיווח שנתי ותשלום אגרה לשנת 2017
30/1/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200