חובת דיווח של חבר קיבוץ מתחדש על מלוא הכנסותיו במסגרת הקיבוץ - החל משנת 2017
בחוזר עיקרי התייחסות המחוקק משנת 2017 ואילך לחובת דיווח של חבר הקיבוץ מתחדש (שכיר ועצמאי) על מלוא הכנסותיו במסגרת הקיבוץ.
חובת דיווח של חבר קיבוץ מתחדש על מלוא הכנסותיו במסגרת הקיבוץ - החל משנת 2017
22/1/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200