השינויים במיסוי הקיבוצים בחוק ההתייעלות הכלכלית
ב-29 בדצמבר 2016 פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016, במסגרתו נכלל פרק מיסוי הקיבוצים.
בחוזר עיקרי השינויים הנכללים בפרק מיסוי הקיבוצים.
השינויים במיסוי הקיבוצים בחוק ההתייעלות הכלכלית
11/1/2017


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200