חלוקת דיבידנד על ידי חברה לבעל מניות מהותי - תמוסה בשיעור מופחת של 25%
ועדת הכספים של הכנסת אישרה את הוראת השעה, הקובעת שבתקופה שבין ה-1 בינואר 2017 ל-30 בספטמבר 2017, חלוקת דיבידנד על ידי חברה לבעל מניות מהותי בה - תמוסה בשיעור של 25%, בלבד, ללא מס יסף.
חלוקת דיבידנד על ידי חברה לבעל מניות מהותי - תמוסה בשיעור מופחת של 25%
25/12/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200