החלטה 1481 - ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוען
בחוזר עיקרי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1481- "ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוען", המבטלת את החלטה מועצה מספר 1424.
החלטה 1481 - ביטול עסקאות ומתן אורכות לביצוען
5/12/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200