חלוקת חשמל בקיבוצים - פיקוח על פעילות מחלקים היסטוריים
לאחרונה פרסמה רשות החשמל מכרז חיצוני לקבלת שירותי פיקוח על מחלקים היסטוריים. אנו ממליצים לכל חברת חלוקה לבדוק את אופן ההתנהלות השוטפת והעמידה בדרישות אמות המידה בהיבטים ההנדסיים, התפעוליים והכלכליים, בכדי לצמצם את החשיפה שעלולה להיות לחברה שאיננה פועלת בהתאם לדרישות.
חלוקת חשמל בקיבוצים - פיקוח על פעילות מחלקים היסטוריים
4/12/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200