מבצע להסדרת שימושים לא מוסדרים ביישובים החקלאיים
רשות מקרקעי ישראל הודיעה, כי במטרה לעודד הסדרת שימושים לא מוסדרים ביישובים החקלאיים, אישרה הרשות מבצע לגביית תשלום דמי שימוש, בגין תקופת שימוש של עד 7 שנים, גם אם השימוש החל קודם לכן.
מבצע להסדרת שימושים לא מוסדרים ביישובים החקלאיים
4/12/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200