מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע (החלטת מועצה 1490)
בחוזר עיקרי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1490, המגדירה את המדיניות למתן הנחות בקרקע על ידי רשות מקרקעי ישראל.
מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע (החלטת מועצה 1490)
27/11/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200