הוצאות על כיבוד בפגישות מחוץ למקום העסק - אינן מותרות לניכוי לצרכי מס
בית המשפט המחוזי קבע, שניכוי בגין כיבוד מותר רק בגין כיבוד במקום העסק ולא מחוצה לו, גם אם מדובר בבית קפה אליו מגיעים בקביעות לפגישות לצרכי העסק. בחוזר עיקרי פסק הדין.
הוצאות על כיבוד בפגישות מחוץ למקום העסק - אינן מותרות לניכוי לצרכי מס
14/11/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200