חשבונית פיקטיבית - עדכונים מפסקי דין ופרקטיקה מקצועית
חשבונית פיקטיבית הינה חשבוניות מס שהוצאה שלא כדין, כגון: חשבונית מזויפת, חשבונית שהוצאה על ידי מי שאינו מורשה להוציאה על פי דין, או חשבונית שמכילה פרטים שאינם נכונים.
בחוזר עדכונים בנושא מפסקי דין ופרקטיקה מקצועית.
חשבונית פיקטיבית - עדכונים מפסקי דין ופרקטיקה מקצועית
8/11/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200