הצהרת המדינה לבג"ץ בדבר הענקת חצי נקודת זיכוי לעובדים זרים בשנת 2017 ונקודה בשנת 2018
במסגרת עתירה שיזמה ברית פיקוח לבג"ץ התחייבה הממשלה, במסגרת הודעה שהגישה לבג"ץ, להעניק לעובדים הזרים חצי נקודת זיכוי בשנת 2017 ונקודת זיכוי אחת בשנת 2018.
הצהרת המדינה לבג"ץ בדבר הענקת חצי נקודת זיכוי לעובדים זרים בשנת 2017 ונקודה בשנת 2018
7/9/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200