דיווח של חברי קיבוץ לרשויות המס ונוהל גילוי מרצון
חברי קיבוץ, נדרשים לדווח לרשויות המס על הכנסותיהם ועל נכסים שברשותם, שאינם מדווחים במסגרת דיווחי הקיבוץ לרשויות אלו. אי מסירת דיווח ותשלום מס - עשויים להיחשב כעבירה פלילית. פרטים בחוזר.
דיווח של חברי קיבוץ לרשויות המס ונוהל גילוי מרצון
30/8/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200