השגותינו על התכנית הכלכלית לשנים 2017-18 בנושא מיסוי וביטוח לאומי בקיבוצים
בהצעת חוק התכנית הכלכלית מוצעת רפורמה מרחיקת לכת במבנה המשפטי והארגוני של הקיבוץ, ובכלל זה, כינון יחסי עובד-מעביד, לכאורה, בין הקיבוץ לחבריו, לרבות עם החברים הפנסיונרים, וכן הפרטת הכנסות הקיבוץ מעבודת החברים.
לדעתנו, יש כאן פגיעה לא מידתית והתערבות במערכת היחסים המשפטית שבין הקיבוץ לחבריו.
על מנת להשיג את התוצאה ההוגנת והנכונה הקמנו צוות פעולה משותף, הכולל יועצים מקצועיים, מומחים בתחומם ואנו פועלים הן במישור הפוליטי והן במישור המשפטי, במשותף עם התנועות והארגונים, בכדי לייצג את המגזר הקיבוצי בדרך המיטבית.
השגותינו על התכנית הכלכלית לשנים 2017-18 בנושא מיסוי וביטוח לאומי בקיבוצים
25/8/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200