נוהל הסדרת תחנות תדלוק ביישובים חקלאיים
בחוזר עדכון בדבר עיקרי הודעת רשות מקרקעי ישראל, הקובעת את נוהל הסדרת תחנות התדלוק בישובים החקלאיים.
נוהל הסדרת תחנות תדלוק ביישובים חקלאיים
10/8/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200