הקצאות מים מוזלים לגינון הציבורי
לאור פרסום עדכון כללי המים לשנת 2016, הכוללים הנחיות לעניין הקצאת מים לגינון הציבורי ולאחר תקופה בה אנו עוסקים בנושא - בחוזר דגשים בנושא המים המוזלים לגינון הציבורי. מניסיוננו, הקצאת המים לגינון ציבורי יכולה להגיע לעשרות אלפי מ"ק לישוב ולהביא לחסכון כספי שנתי ניכר, המתקרב לכ-100 אלפי ש"ח לשנה.
הקצאות מים מוזלים לגינון הציבורי
7/8/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200