חקיקה בנושא מיסוי קיבוצים - פרסום טיוטת הצעת חוק ההסדרים לשנים 2017-18
בהמשך לחוזרנו בדבר חקיקה בנושא מיסוי קיבוצים ברצוננו לעדכנכם, כי פורסמה טיוטת הצעת חוק ההסדרים לשנים 2017-18. במסגרת הטיוטה מוצעים שינויים בהסדרת אופן מיסוי חברי קיבוץ מתחדש ומושב שיתופי במס הכנסה, בתשלום דמי ביטוח לאומי ובזכאות לגמלאות ממנו לחברי קיבוץ שיתופי. הצעת זו מביאה, לדעתנו, להפליית המגזר הקיבוצי בשורה שלמה של נושאים המצויים במחלוקת. אנו פועלים במישור הפוליטי והמשפטי, בצוות משותף עם התנועות והארגונים, בכדי לייצג את המגזר הקיבוצי בדרך המיטבית ולהסיר את הגזירות שיביאו לאפליית הקיבוצים.
חקיקה בנושא מיסוי קיבוצים - פרסום טיוטת הצעת חוק ההסדרים לשנים 2017-18
7/8/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200