חקיקה בנושא מיסוי קיבוצים - עדכון
בכוונת רשות המסים להביא לתיקוני חקיקה, במסגרת חוק ההסדרים בנושאי מיסוי וביטוח לאומי בקיבוצים ובמושבים שיתופיים. הטיוטה כוללת הוראות דרקוניות, במטרה להגדיל את גביית המס בקיבוצים באופן בלתי צודק, לדעתנו.
אנו פועלים במישורים הפוליטי והמשפטי, בצוות משותף עם התנועות והארגונים, כדי לייצג את המגזר הקיבוצי, בדרך המיטבית, ולהסיר את הגזירות, שיביאו לאפליית הקיבוצים.
חקיקה בנושא מיסוי קיבוצים - עדכון
1/8/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200