הוצאות שהוגדרו בדוח הכספי כ"הוצאות הקמה" - לא ניתנות לניכוי כ"הוצאות שוטפות"
בית המשפט העליון קבע, כי הוצאות שהוגדרו, בדוח הכספי, כ"הוצאות הקמה" (הוצאות פתיחת עסק) - לא ניתנות לניכוי כ"הוצאות שוטפות" כנגד הכנסות, ולעיתים לא יותרו לעולם בניכוי בדוח המס.
הוצאות שהוגדרו בדוח הכספי כ"הוצאות הקמה" - לא ניתנות לניכוי כ"הוצאות שוטפות"
28/7/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200