ביטוח לאומי - רבעון יולי 2016 - שינויים בשכר המינימום
החל מרבעון יולי 2016 חל עדכון בשכר המינימום במשק ל-4,825 ש"ח. כתוצאה מהעדכון חלו שינויים בבסיסים לתשלום דמי ביטוח לאומי, כמפורט בחוזר.
ביטוח לאומי - רבעון יולי 2016 - שינויים בשכר המינימום
19/7/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200