בית המשפט העליון קבע שאין יחסי עובד-מעביד בין חבר הקיבוץ לקיבוצו
בחוזר עדכון בדבר פסיקת בית המשפט העליון, ביושבו כבג"ץ, הקובעת שאין לשנות את ההלכה הקיימת כי אין יחסי עובד-מעביד בין חבר באגודה שיתופית לבין האגודה השיתופית עצמה, גם בקיבוץ מתחדש.
בית המשפט העליון קבע שאין יחסי עובד-מעביד בין חבר הקיבוץ לקיבוצו
18/7/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200