נתוני עזר לדוחות הכספיים הבלתי מבוקרים לחציון הראשון של שנת 2016
בחוזר הנחיות וקוים מנחים שישמשו לעזר בעריכת הדוחות הכספיים לתקופה של שישה חודשים, ינואר - יוני 2016.
נתוני עזר לדוחות הכספיים הבלתי מבוקרים לחציון הראשון של שנת 2016
18/7/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200