חובת שידור טופס 126 ישירות אל הביטוח הלאומי
בעקבות תיקון סעיף 355 לחוק הביטוח לאומי - החל משנת 2016 חלה חובה על המעסיקים להעביר למוסד לביטוח לאומי דוח 126 ישירות לביטוח לאומי, מידי חצי שנה באופן ממוכן.
דהיינו, יש לשדר לביטוח הלאומי את טופס 126 עד ליום ה-18 ביולי 2016.
חובת שידור טופס 126 ישירות אל הביטוח הלאומי
11/7/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200