ניהול אנרגטי כולל בשטחי חלוקת חשמל
ההזדמנויות בתחומי האנרגיה הינן ניכרות, ובמקרים רבים הן מחייבות ביצוע השקעות כספיות או קבלת החלטות בנוגע לפרויקטים חלופיים לתקופה ארוכה ובתנאי חוסר ודאות. אנו מציעים לקיבוץ לבצע ניתוח מקיף של כל החלופות העומדות לפתחו, ניתוח היתרונות והחסרונות בכל חלופה בטווח הקצר והארוך, בחינת ההשפעות ההדדיות של המיזמים השונים וקבלת החלטות המביאות בחשבון את הסיכונים וההזדמנויות שבכל חלופה אנרגטית.
ניהול אנרגטי כולל בשטחי חלוקת חשמל
7/7/2016


צור קשר info@britcpa.co.il פקס:03-6391658 טל' 03-6382805 משרד ראשי-חומה ומגדל 2, ת.ד 20150, תל אביב 61200